Fivetune
Image default
Business

Werk efficiënt en milieuvriendelijk met natuurlijke koudemiddelen

Wat is een koelmiddel?

Koudemiddel is een soort stof die gebruikt wordt om warmte te transporteren en af te voeren. Deze wordt in de meeste gevallen gebruikt in waterpompen. Een zeer bekend koudemiddel is Freon, echter zijn deze inmiddels verboden, dit staat beschreven in de F-gassenverordening. Deze stof kwam voorheen veel voor als damp of een soort vloeistof in een koelkast. De keuze van de verschillende koudemiddelen is afhankelijk van het drukafhankelijke kookpunt. Met het drukafhankelijke kookpunt bedoelen we dat het kookpunt bij lage druk lager moet zijn dan de temperaturen van de bewaarplaats van het koelmiddel waaraan warmte wordt onttrokken. Het kookpunt bij hoge druk moet dan hoger zijn dan de temperatuur van de bewaarplaats van het koudemiddel waaraan warmte moet worden afgegeven. Ook moeten de bijbehorende drukken wel haalbaar zijn. Een aantal natuurlijke koelmiddelen die gebruikt worden zijn: propyleen, fluorkoolwaterstoffen, ammoniak, kooldioxide en alkanen (propaan, isobutaan, butaan). 

Belangrijke factoren bij het gebruik van koelmiddelen

Wanneer je voor de keuze staat welk koudemiddel in een koel- of airconditioningsinstallatie gebruikt moet worden, dan zijn de veiligheid en bescherming van het milieu zeer belangrijk. Door de blijvende stijging van de energieprijzen is het energieverbruik ook een zeer grote factor geworden in de keuze uit verschillende soorten koelmiddelen. Een gebruikt koudemiddel dient een uiterst goede thermodynamische eigenschap te hebben met een hoge chemische stabiliteit en goede fysieke eigenschappen. Daarnaast zijn de prijs en de verkrijgbaarheid vanzelfsprekend meespelende factoren in de beslissing het soort koelmiddel.  Echter is er nog geen koudemiddel die aan alle bovengenoemde wensen voldoet, in de praktijk is de keuze voor een koudemiddel namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Daarnaast spelen het inzetgebied en de eisen van de exploitant een belangrijke rol, net als de locatie en de milieuaspecten. Vooral de interpretatie van het koelsysteem heeft een beslissende invloed op het energieverbruik. Dit komt doordat de efficiëntie van een koelsysteem steeds sterker wordt beïnvloed door het totale ontwerp. 

http://www.westfalengassen.nl/