Fivetune
Image default
Business

Tevredenheid onder het personeel

Tevreden personeel is een sleutel naar succes. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om het personeel tevreden te houden. Het is in eerste instantie om het personeel tevreden te krijgen. Dit kan je natuurlijk doen door enkel tevreden personeel aan te nemen, maar dit soort personeel is schaars. Niemand is voordat hij of zij begint met bij een werkgever al tevreden over zijn of haar baan. Het tevreden krijgen van personeel is dus belangrijk. Om te weten wanneer iemand tevreden is, is het noodzakelijk om eerst een medewerkersonderzoek te doen. Door vooraf een medewerkersonderzoek te doen, weet je hoe de persoon zich voelt, wat hij of zij verwacht van de baan of wanneer hij of zij deze onder tevreden omstandigheden kan uitvoeren.

Voor een bedrijf is het noodzakelijk om de doelstellingen te behalen. Deze doelstellingen zullen door de werknemers uiteindelijk moeten worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de doelstellingen moet rekening gehouden worden met het bestaan van het bedrijf, maar moet ook rekening worden gehouden met de werknemers. De werknemers moeten namelijk capabel genoeg zijn om de doelstellingen te kunnen halen. Is dit niet het geval, dan zullen de werknemers zich hier deels verantwoordelijk voor voelen, waardoor hun tevredenheid af zal nemen. Het stellen van realistische, haalbare maar ook idealistische doelstellingen is dus van groot belang. De doelstellingen moeten, zoals hiervoor gezegd, ook idealistisch zijn. De werknemers kunnen zich hier namelijk aan vast houden en misschien ook wel identificeren. Waardoor ze zich beter in zullen zetten voor het bedrijf.

Daarnaast is het voor een bedrijf noodzakelijk om na bepaalde periodes een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Door zo’n onderzoek uit te voeren weet je hoe het personeel denkt over het bedrijf, de doelstellingen en het werk dat zij moeten verrichten. Dit is een leidraad in het bedrijf. De werknemers voeren namelijk veel van de activiteiten van het bedrijf uit.

https://carrierepoort.nl/