Fivetune
Image default
Business

Remedial teaching

Remedial teaching

Vermoedt u dyslexie bij uw kind? Remedial teaching is de oplossing op maat voor de leerproblemen en gedragsproblemen van kinderen. Onder begeleiding van een remedial teacher wordt stap voor stap gewerkt aan het verbeteren van het welzijn en de schoolprestaties van de leerling.

Om remedial teaching goed uit te kunnen oefenen is er vaak een pedagogisch-didactisch onderzoek nodig. De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam kan u helpen bij zowel het dyslexieonderzoek als de vervolgstappen zoals remedial teaching.

Remedial teaching en dyslexiezorg

Wanneer is geconstateerd dat er sprake is van dyslexie kan remedial teaching samen met specifieke dyslexiezorg uitkomst bieden. De remedial teacher kan gericht begeleiding geven bij bedrijpend lezen, technisch lezen, spellen en rekenen.

Lees verder over het pedagogisch-didactisch onderzoek en de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk met betrekking tot remedial teaching en dyslexiezorg in Rotterdam.

Pedagogisch-didactisch onderzoek

Een belangrijk onderdeel van remedial teaching en begeleiding is het pedagogisch-didactisch onderzoek. Ten eerste kunnen we hiermee vaststellen waar we mee te maken hebben. Is het dyslexie, dyscalculie, leerproblemen of gedragsproblemen?

De sterke en minder sterke punten komen naar voren. De remedial teacher maakt bij de begeleiding gebruik van erkende remediërende technieken voor de professionele leerhulp. Meer over de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk, het pedagogisch-didactisch onderzoek en remedial teaching in Rotterdam vindt u in de volgende paragraaf.

Werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk

Remedial teaching neemt zijn aanvang met het pedagogisch-didactisch onderzoek. De volgende stap in de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk is het formuleren van een strategie voor de leerhulp of dyslexiezorg.

Na een paar maanden wordt er een toets afgenomen waaruit de effectiviteit blijkt van de remedial teaching. Tenslotte stelt de remedial teacher het plan van aanpak bij om effectieve leerhulp te geven aan uw kind met leerproblemen of gedragsproblemen.

Professioneel advies nodig als ouder over uw kind op school? Vragen over de werkwijze van De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam? Bespreek de mogelijkheden van dyslexiezorg en leerhulp met de remedial teaching specialist in de regio.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/